Evidens och studier

Arbetet med evidens och validering är en självklarhet för oss och en förutsättning för att göra Mindmore till ett gångbart verktyg inom vården. Våra tester är utformade enligt den kliniska och vetenskapliga praxis som är standard inom kognitiv testning.

Mindmores tester ser i den mån det är möjligt likadana ut som de som görs med papper och penna. Den enda skillnaden är att våra tester är digitala, självadministrerande och har en egen normativ jämförelsebas. Med andra ord så lutar vi oss mot den evidens som redan finns inom kognitiv testning.

Mindmore har prövats i klinisk verksamhet, bland annat hos våra pilotkunder på Rimbo hälsocentral och Norrtälje hälsocentral.

 

Våra studier

Mindmores forskningsteam genomför kontinuerligt studier för att garantera kvalitet och klinisk träffsäkerhet. Våra undersökningar är i huvudsak inriktade på två områden: 

  1. Validering – för att säkerställa att våra digitala tester verkligen mäter det som ämnas.

  2. Normativ data – för att samla in egen normdata inom relevant population. 

Ekvivalensstudie 2018/2019 – slutförd.
Vi har genomfört en stor valideringsstudie med 90 deltagare i åldrarna 20 till 80 år tillsammans med Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet, Division of Clinical Geriatrics, Department of Neurobiology på Karolinska Institutet, och Universidad de la Laguna. Studien undersökte med positivt resultat huruvida de digitala testerna gav samma resultat som de som görs med papper och penna. Artikeln är publicerad i Frontiers in Psychology och går att läsa i sin helhet här.

Normativ studie sommar 2019 – pågående.
Vi samlar för närvarande in normdata som utgör Mindmores egen jämförelsebas. Fas 1 av studien är klar och består av sammanlagt >500 deltagare. Studien fortsätter under hösten där fas 2 beräknas vara klar december 2019. Syftet är att säkerställa att vår normativa data är så exakt som möjligt, samt täcker in alla nödvändiga populationer.

Delta i studie

Just nu söker vi deltagare till vår normativa studie. Den är öppen för friska personer i alla åldrar med all utbildningsbakgrund. Som deltagare får du utföra olika kognitiva övningar kring bland annat uppmärksamhet, minne och spatiala förmågor. Det tar cirka 45 minuter och görs på vårt labb vid Tekniska Högskolan i Stockholm.

När studien är avslutad får du ditt resultat hemskickat, som består av din kognitiva profil.

Klicka här för mer information och tidsbokning.

 

CE-märkning och gdpr

Mindmore är en medicinteknisk produkt som är CE-märkt inom klass 1 hos Läkemedelsverket. Tjänsten är kompatibel med GDPR och alla data lagras enligt PDL.

Har du frågor?

Hör av dig till oss så berättar vi mer

article-tablet_with_medical__eR1a3.jpg