Så fungerar plattformen

Tre enkla steg

Mindmore är en digital plattform för kognitiv testning. Den kan användas av vårdcentraler, hälsocentraler, minnesmottagningar, psykiatriska mottagningar eller andra vårdgivare som arbetar med kognitivt relaterade sjukdomar. Plattformen består av ett antal testbatterier som tar 20-45 minuter för patienter att genomföra.

 
steps-2.png

Steg 1: TEST

Patienten besöker vårdcentral eller annan vårdgivare och gör testerna på en av Mindmores surfplattor, utan att någon personal behöver närvara.

steg 2: ANALYS

Resultatet rättas automatiskt och bildar underlag för en läkare, psykolog, terapeut eller sköterska som får avgöra om patienten ska remitteras vidare.

steg 3: UPPFÖLJNING

Nästa gång patienten gör testerna kan det jämföras med de egna värdena från alla tidigare gånger. På så vis får man en bild av den mentala progressionen.

Vad mäter Mindmore?

Mindmore hjälper kliniska utövare att få en snabb och bra överblick över patienters kognitiva tillstånd. Plattformen har en egen normbas som varje genomfört test automatiskt jämförs med. Testerna är evidensbaserade och framtagna enligt vedertagen forskning och praxis. Kort sagt ser de likadana ut som de tester som görs med papper och penna.

 
product-tmt.jpg

Processhastighet och uppmärksamhet
- Mental processhastighet
- Selektiv uppmärksamhet
- Öga-handkoordination

Reaktionssnabbhet
- Enkel reaktionstid
- Valreaktionstid

Visouspatial förmåga
-
Visuospatial förmåga

product-corsi.jpg

Minne
-
Arbetsminne
- Uppmärksamhet
- Räkneförmåga
- Korttidsminne för språkligt eller icke-språkligt material
- Inlärning av språkligt material
- Verbalt långtidsminne
- Igenkänning

product-stroop-gul.jpg

Exekutiva funktioner
- Mental flexibilitet
- Ordflöde
- Impulskontroll
- Planering och problemlösning

Språk
- Benämning / semantiskt minne
- Förståelse

Varför använda Minnemera?

 

FÖRENKLAD TestPROCESS

Minskad administration för personal
Högutbildad personal slipper att leda och rätta pappersprover och kan ägna mer tid åt diagnostisering, vård och patientmöten. 

Minskad oro hos patienter
Med ökad möjlighet till testning och snabbare svarstider slipper patienter gå länge utan klara besked, vilket i sig kan vara en stor mental påfrestning.

Sparar resurser åt vården 
När testning sker i större skala på ett tidigt skede i vårdflödet kan man agera snabbt vid upptäckt av kognitiva förändringar.

FÖRDJUPAD ANALYS

Ökad reabilitet
Eftersom testerna är digitala genomförs de alltid på exakt samma sätt, vilket ökar deras kliniska och vetenskapliga träffsäkerhet.

Förfinade remisser
Testerna samlar in stora mängder data som underlättar för vårdpersonal att göra säkra bedömningar och remittera till rätt specialistvård.

Hjälp vid svårtydda sjukdomsfall
När fler patienter kan testas blir det också möjligt att få in det kognitiva perspektivet i svårtydda sjukdomsfall.

förbättrad uppföljning

Individuellt baseline-värde
Varje patient som gör något av testerna får ett individuellt baseline-värde som framtida tester kan jämföras med.

Möjlighet att jämföra vårdinsatser
I och med att vårdpersonal kan följa patienters psykiska och kognitiva hälsa kan man också utvärdera olika behandlingars effekt.

Enklare resultatdelning
Det digitala formatet gör att detaljerade kognitiva profiler enkelt kan delas mellan olika vårdinstanser.

Hur kommer man igång?

Att börja använda Mindmore är enkelt. Våra surfplattor har färdiginstallerad programvara som går snabbt att lära sig. Inför varje uppstart går vi noga igenom hur allting fungerar. Tjänsten är användarvänlig och finns på flera kliniker runtom i landet. Hör av dig om du har frågor eller vill titta närmare på produkten. Vi gör gärna en demovisning.

 
4steps-process.png

1. Demovisning

Kontakta oss så visar vi hur tjänsten fungerar.

2. utbildning

Vi utbildar er på plats eller online. Det tar c:a 2 timmar

3. uppstart

Vi hjälper er att komma igång med de första patienterna.

4. Support

Vi svarar på alla era frågor vid eventuella problem.