Engagemang som gör skillnad

Kognitivt relaterade sjukdomar är ett växande problem. Ofta hänger de samman med stress, utmattning, sömnproblem eller missbruk. De kan också dyka upp i samband med åldrande eller som ett resultat av en stroke, epilepsi, tumör eller huvudskada. 

Trots detta är dagens testmetoder resurskrävande och har begränsad träffsäkerhet. Testledaren bör vara specialutbildad, licensavgiften är hög och rättningsarbetet sker manuellt. Det vill vi ändra på.

Mindmore gör så att fler patienter kan testa sina kognitiva funktioner, samtidigt som vårdpersonal avlastas från administrativa sysslor.

 

Hur vi arbetar

Vår filosofi är att samarbeta mellan medicinska och tekniska ämnesområden för att skapa användbara, digitala verktyg som kan göra stor skillnad inom vården. Därför lyssnar vi noga till vad de som är verksamma inom primärvård, öppenpsykiatri och minnes-rehabilitering har att säga. 

I vår arbetsprocess ingår kliniska studier varvat med rena användartester. Vi har en öppen dialog med vården för att hela tiden kunna anpassa vår produkt efter rådande behov.

Läs mer om hur vi arbetar med evidens och studier

DSCF7882.jpg

med stöd från

Mindmore är ett Sting-bolag. Vi har tagit emot stöd från ALMI, medtech4health, Vinnova, EIT Health, SWElife och Stockholms universitets innovationskontor. Dessutom har vi fått pris av Psykologförbundet.

 

Läs om vår integritetspolicy här