Sara Wallén får Lilla psykologpriset

I april 2018 tilldelades Mindmores grundare Sara Wallén Lilla psykologpriset som utses av Psykologförbundet. Så här löd motiveringen:

"Med stor initiativförmåga har Sara Wallén lett utvecklingen av en digital plattform för kognitiv screening som ger information om patienters allmänna kognitiva status. Saras arbete har sitt ursprung i att det inom vården generellt saknas baselinevärden för människors kognitiva funktion och att kognitiv screening idag är tidskrävande och dyrt. I arbetet har Sara involverat forskare på SU, KI och KTH, mjukvaru-utvecklare, geriatriker och verksamma neuropsykologer - för att tillsammans skapa ett så användbart verktyg som möjligt. Sara har identifierat ett problem inom vården, utvecklat en tillgänglig lösning och nu genomgår den valideringsstudier. Målet är att verktyget ska minska kostnader och öka tillgängligheten för screening liksom att möjliggöra tidigare upptäckt av neurokognitiva sjukdomar så att patienter kan få lämplig vård tidigare."

Minnemera Mindmore