Är du intresserad av hur just DIN hjärna fungerar?

Då ska du vara med i Mindmores forskningsstudie!

Då får du en överblick av dina kognitiva förmågor, dvs. funktioner så som minne, inlärning, snabbhet och planeringsförmåga.

 
 

Hur går det till?

 
 

2

Kom till Mindmores kontor på KTH, Stockholm för ett kognitivt test som tar ca 45 minuter


3

Du får ditt resultat snart!

 

Mindmore är en e-hälsostartup som utvecklar digitaliserade, evidensbaserade kognitiva test för att tillgängliggöra bedömning av kognitiv funktion.

 

Mer information om studien

Stress- och minnesrelaterade sjukdomar är ett växande problem. Därför har vi på Mindmore utvecklat ett digitalt kognitivt screeningverktyg som möjliggör säker och enkel testning av kognitiva förmågor, t.ex. kort- och långtidsminne, uppmärksamhet och kognitiv snabbhet. För närvarande genomför vi vår tredje stora forskningsstudie som syftar att bygga upp en jämförelsebas. Därför är vi i behov av över 1000 friska personer som vill genomföra en kognitiv screening hos oss. Testerna som ingår i den digitala kognitiva screeningen är evidensbaserade och har goda kliniska resultat.

Mer information om deltagande

Studien sker på vårt kontor i THINGS-huset på Drottning Kristinas väg 53 (beläget på KTH Campus Valhallavägen, Stockholm). Under ditt besök kommer vi först att göra en kort intervju med dig och sedan kommer du att få göra ett kognitivt screeningtest på egen hand med hjälp av en surfplatta. Det tar cirka 45 minuter att genomföra testet. Testningen sker på svenska. Du behöver inte att ta med dig några hjälpmedel och deltagandet är helt kostnadsfritt. Efter ditt deltagande kommer du att få ditt personliga resultat hemskickat via brev. Resultaten kommer att visa dina kognitiva förmågor, dina styrkor samt dina svårigheter.

Om du har fler frågor eller inte hittar en tid som passar dig i vår almanacka kan du nå våra forskare på nyfiken@mindmore.com.

 

Vem kan delta?

Alla som är över 18 år, har svenska som starkaste språk och inte har någon känd kognitiv nedsättning. Om du är osäker på om du uppfyller kriterierna kan du kontakta oss innan du bokar din tid: nyfiken@mindmore.com eller 072 - 852 51 55.

Fullständiga inklusions- och exklusionkriterier

Deltagare måste vara minst 18 år och ha goda kunskaper i svenska (modersmål eller flytande).

Deltagare inkluderas vid frånvaro av: psykiatriska tillstånd (diagnostiserade med depression eller liknande tillstånd); neurodegenerativ sjukdom; annat neurologiskt tillstånd som epilepsi, multipel skleros eller liknande; tidigare stroke eller annan cerebrovaskulär skada; allvarlig traumatisk hjärnskada (inlagd på sjukhus mer än 24 timmar); cerebral tumör; systemiska sjukdomar med neuropsykologisk påverkan (diabetes typ 1, njursjukdomar, leversjukdomar, Hodgkins sjukdom, hematologiska maligniteter, samt pågående cancerbehandling); substantiell visuell och auditiv funktionsnedsättning; tidigare långvarigt eller aktuellt substansmissbruk med påverkan på kognitiv prestationsförmåga; användning av medicinering som kan påverka kognitiv prestationsförmåga.